Prof. Dr. İbrahim USLAN

Onursal Başkan

Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Kongre Başkanı

Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

Kongre Sekretaryası

Doç. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR

Kongre Sekretaryası


Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Naile BİLGİLİ

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Hülya BULUT

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Ümran DAL YILMAZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Yeter KİTİŞ

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Satı DEMİR

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Nermin GÜRHAN

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Naime ALTAY

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Ülkü POLAT

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Sevil GÜLER DEMİR

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ayla DEMİRTAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi