Sunum sahiplerinin isteğe bağlı olarak kullanılmak üzere sunum şablonunu aşağıda belirtilmiştir.
Sunum şablonunu indirmek için tıklayınız.Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.


Bildirilerin Gönderilmesi:

Bildirilerin kongre web sitesi www.ulusalhemsirelikkongresi2019.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi AbstractAgent’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

* Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi'ndeki hakemler tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.

* Bildiri gönderim sayısı ile bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

* Her bir "SUNUCU" en fazla 2 bildirinin sunumunu yapabilir. 3 ve sonrasındaki sözel sunumlar sisteme başka bir "YAZAR"/"SUNUCU" ismi girilerek yüklenmelidir.

* Bir bildirinin sözlü bildiri olarak sunulabilmesi için "SUNUCU" olarak sisteme girilen kişinin kongre kaydının olması şarttır.

* Poster bildirilerin kongre kitabında yer alıp yayınlanabilmesi için "YAZAR"lardan bir tanesinin kongre kaydının olması yeterlidir.Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 18 Ekim 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları:

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

Örn: Mehmet Küçük

4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul

5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx

6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.


Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.Dikkat Edilecek Noktalar

“Sadece Davetli Konuşmacılarımız bildiri özetlerini göndermek için “Davetli Konuşmacı” seçeneğini kullanmalıdırlar.”

* Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

* Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

* İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

* Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

* Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.


Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 464 13 51 numaralı telefondan ya da ulusalhemsirelikkongresi@egekongre.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.


Bildirilerin Değerlendirilmesi:

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin yayınlanabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.


Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları:

* Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır.

* Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

* Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

* Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

* Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.


Poster Bildiri Sunumları:

Poster Bildirileriniz E-Poster olarak yayınlanacaktır. Bildirilerinizin PDF çalışmalarını, dosyanın adını poster numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.pdf) ulusalhemsirelikkongresi@egekongre.com adresine mail atabilirsiniz.

Örnek poster şablonu indirmek için tıklayınız.Önemli Bilgilendirme;
1. Posterlerin70*90 dikey şeklinde hazırlanması gerkemektedir.
2. Posterlerin tek bir pdf dosyası şeklinde olması gerekmektedir.