Kurs Programının Adı BASINÇ YARALANMALARINI ÖNLEME VE İYİLEŞTİRME
Kurs Programının Süresi 09.00-12.30
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları Bu kursun amacı; katılımcının basınç yaralanmalarını tanılama, önleme ve iyileştirmeye yönelik temel hemşirelik girişimlerini öğrenmesidir.
Kurs Programının İçeriği 09.00-10.15 Basınç Yaralanmaları: Tanılama-Etiyolojisi-Risk Faktörleri-Risk  değerlendirme
10.15-10.30   ARA
10.30-11.30   Basınç Yaralanmalarını Önleme Girişimleri
11.30-12.30 Basınç Yaralanmalarında Bakım
Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)

Prof. Dr. Hülya BULUT
Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA
Doç. Dr. Sevil GÜLER DEMİR

Prof. Dr. Hülya Bulut, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Doktora programını tamamlamıştır. 1988-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon ABD. hemşiresi olarak çalışmıştır. 1996-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi, 2005-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 2012-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Doçent olarak çalışmıştır. Dr. Bulut, halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Dr. Bulut ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumda proje yürütücüsü/başkan, düzenleme kurulu / bilimsel kurul üyesi ve konuşmacı olarak bulunmuştur. Dr. Bulut’un çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitap ve kitap bölümleri, projeleri ve ödülleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını,  2010 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Doktora programını tamamlamıştır. 1998-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyathane hemşiresi olarak çalışmıştır. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi, 2008-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2010-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Göçmen Baykara 2015 yılında doçent unvanını almıştır. Halen itibaren Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Dr. Göçmen Baykara ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumda proje yürütücüsü/başkan, düzenleme kurulu / bilimsel kurul üyesi ve konuşmacı olarak bulunmuştur. Halen Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin başkanıdır.
Dr. Göçmen Baykara’nın çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitap ve kitap bölümleri, projeleri ve ödülleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Sevil Güler Demir, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programında 2003 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesini almıştır. 1998-2003 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi kliniği hemşiresi ve süpervizör olarak çalışmıştır. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi, 2008-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2010-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2017 yılında doçent unvanını alan Dr. Güler Demir, halen itibaren Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Dr. Güler Demir, birçok ulusal kongre, kurs ve sempozyumda düzenleme / bilimsel kurul üyesi, konuşmacı ve eğitimci olarak katkı sağlamıştır. Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği ve Onkoloji Hemşireliği Derneği Meme Bakım Hemşireliği Grubunda aktif çalışan Dr. Güler Demir’in, çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitap bölümleri ve ödülleri bulunmaktadır.

Kurs Programının Adı BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ, YAYINA HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Kurs Programının Süresi

1 tam gün

Kurs Programının Amacı ve Kazanımları

Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan akademisyenlerin bilimsel makale yazma, yayına hazırlama sürecine ilişkin bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek.

Kurs Programının İçeriği

- Bilimsel makale yazma süreci

  • Literatür tarama
  • Problem tanımlama
  • Araştırma sorusu ve hipotez yazma
  • Yöntem
  • Tartışma

- Yayına Hazırlama süreci
- Hakem ve Editör değerlendirme süreci

Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)

Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Naile Bilgili özellikle Geriatri Hemşireliği ve Hemşirelikte Araştırma konularına odaklanmış olup, klinikte çalışan ve akademik hayata yeni başlayan hemşirelere yönelik “Hemşirelikte Araştırma Kursları” düzenlemektedir. 

Doç. Dr. Yeter KİTİŞ, Lisans ve Yüksek lisans öğrenimini Ege Üniversitesinde tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Doktora derecesini almıştır. Kitiş, 2005 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlığın Geliştirilmesi, İş Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım, Hemşirelere Özel Epidemiyoloji ve Hemşirelikte Araştırma Teknikleri derslerini yürütmektedir. Sağlığın Geliştirilmesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Çalışan Sağlığı konularında bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri olan kurs eğiticileri, sağlık bilimlerinde başta klinik araştırmalar ve epidemiyoloji olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında uzmanlık alanlarında eğitici olarak görev yapmakta olan, uluslararası indekslerde kayıtlı araştırma ve projeleri bulunan yetkin öğretim üyeleridir.

 

Kurs Programının Adı BAKIM DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME KURSU
Kurs Programının Süresi 08.30 - 17.00
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları Kurs programının amacı hemşirelerde kuramsal ve uygulamalı olarak bakım davranışlarının geliştirmesidir. Bu kursun sonunda katılımcıların; İnsan Bakım Kuramı felsefesini kavraması, bakım bilincini geliştirmesi bakım davranışlarını tanımlayabilmesi, bakım davranışlarını örnek bakım durumlarında keşfedebilmesi hedeflenmiştir.
Kurs Programının İçeriği Bakım bilimi ve sanatıyla bakım kavramı
İnsan Bakım Kuramı ve bakım bilinci
Bakım davranışları
Bakım davranışlarının video gösterimi ile analizi
Grup çalışmaları: Bakım anlarında bakım davranışlarının keşfi.Senaryo temelli bakım davranışlarının uygulaması, debrifingler
Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)
Doç. Dr. İlkay BOZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2000 yılında lisans, 2005 yılında Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2012 yılında Doktora mezunu olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2005 yılından bu yana Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Boz, doktora tezini Jean Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirerek ülkemizde doktora düzeyinde bu kuramı kullanan ilk araştırmacı olmuştur. Bu tez aynı zamanda dünyada ilk kez randomize kontrollü araştırma ile İnsan Bakım Kuramının etkinliğini kanıtlamasıyla özgündür. Araştırmacı 2008 yılından itibaren İnsan Bakım Kuramı ve bakım davranışlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmekte, yayınlar ve projeler üretmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programında 2014 yılından bu yana Doç. Dr. Emine Kol ile birlikte “Bakım Davranışlarını Geliştirme” dersini  ve 2017 yılından bu yana “Bakım Davranışlarını Geliştirme Kurs”unu yürütmektedir.

Doç. Dr. Emine KOL
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1993 yılında lisans ve aynı üniversitede 1996 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 1993 ve 2014 yılları arasında klinik ve yoğun bakım hemşireliği, hemşirelik yönetimi görevlerini sürdürmüştür. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2005-2010 yılları arasında yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaparken doktora eğitimini sürdürmüş ve bu süreçte bakım kavramı, bakım davranışları, hasta için iyileştirici ortam ve iyileştirici hemşirelik girişimleri konusunda çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı kapsamında Doç. Dr. İlkay BOZ ile birlikte “Bakım Davranışları Geliştirme” dersini ve 2017 yılından bu yana “Bakım Davranışlarını Geliştirme Kurs”unu yürütmektedir.
Kurs Programının Adı DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI
Kurs Programının Süresi 08.30 - 17.00
Kurs Programının Amacı ve Kazanımları - Deneysel araştırma türleri, yanlılık kaynakları ve kontrolü konusunda bilgi sahibi olması
- Deneysel araştırma protokolünün hazırlanmasının genel ilkelerini kavraması
- Deneysel araştırmalarda örneklem büyüklüğü belirlemenin genel ilkelerini kavraması
- Deneysel çalışmalara özgü istatistik terminolojilerini kavraması
- Katılımcılar araştırma hipotezine uygun analizleri belirleyebilmesi
- Deneysel araştırmaların yürütülmesi ve raporlamasındaki ilkeleri kavraması
Kurs Programının İçeriği Deneysel araştırmaların tanımı sınıflandırılması-temel kavramlar
Deneysel araştırma süreci –araştırma protokolü hazırlanması-çalışmanın yürütülmesi
Deneysel araştırmalarda örneklem büyüklüğü
Deneysel araştırmalarda hipotez ve araştırma tasarımına uygun istatistik testlerinin seçimi
Deneysel araştırmalarda raporlama
Makale tartışması (RKT ve yarı deneysel olmak üzere seçilmiş makaleler üzerinden).
Kurs Eğiticileri
(Kısa Özgeçmiş)
Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU TANYER
Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU TANYER tarafından “Epidemiyoloji”, “İleri Epidemiyoloji” “Spss ile uygulamalı istatistik”, “Temel Biyoistatistik” ve “İleri Biyoistatistik” dersleri lisans ve lisansüstü düzeyde verilmektedir. Öğretim Üyesi çeşitli kurslarda istatistik alanına özgü bilgisi ile yer almıştır.

Prof. Dr. Belgin AKIN
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Araştırma Yöntemleri” “Akademik Yazarlık” “ Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği” dersleri vermektedir. Araştırma ve istatistik konusunda çok sayıda kurs ve programa katılmıştır. Kanıt düzeyi yüksek araştırma tasarımları (RKD ve Sistematik Derleme-Meta analiz) ile ilgili makaleleri ve tez danışmanlıkları bulunmaktadır.