Bildiri Gönderim Başlangıç Tarihi : 11 Mart 2019
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 18 Ekim 2019
Erken Kayıt Son Tarihi : 5 Ekim 2019
Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi : 28 Ekim 2019
Tam Metin Gönderim Son Tarihi : 14 Aralık 2019
Kongre Başlangıç Tarihi : 19 Aralık 2019
Kongre Bitiş Tarihi : 21 Aralık 2019